Hoe werken wij

Zinvol bezig zijn, het bieden van structuur en coaching op maat zijn de uitgangspunten bij de KunstWerkPlaats. Daarbij zijn gezelligheid en saamhorigheid natuurlijk ook heel belangrijk.

Structuur

Elke deelnemer komt op vaste dagdelen. We starten en eindigen op vaste tijden en bij elk dagdeel is altijd een vaste coach aanwezig. Zo bieden we zoveel mogelijk structuur. 

Coaching op maat

Elke deelnemer krijgt doorlopend coaching. Samen met de deelnemer stellen we een haalbaar plan op. In dat plan nemen het niveau en de kwaliteiten van de deelnemer een belangrijke plaats in.

Kennismaken?

Het is altijd mogelijk om vrijblijvend te komen kijken of mee te doen. In een kennismakingsgesprek bespreken we de mogelijkheden. Daarna kun je twee keer vrijblijvend meedoen. In de tussentijd kan bekeken worden hoe de financiële bijdrage geregeld wordt.

Als je het contactformulier invult, maken wij een afspraak met je.

Vergoeding via de gemeente

Geregisseerde dagbesteding valt in veel situaties onder de WMO. Hiervoor kan een  vergoeding aangevraagd worden bij de gemeente. Samen met een medewerker van de gemeente worden de mogelijkheden besproken tijdens een ‘keukentafelgesprek’. Voor meer informatie over dagbesteding of het aanvragen van een keukentafelgesprek kun je contact opnemen met de gemeente waarin je woont.

Vanuit de KunstWerkPlaats kunnen we ondersteuning bieden bij het aanvragen en/of voeren van een keukentafelgesprek.

 

De KunstWerkPlaats in de praktijk

Jan* komt sinds een paar maanden bij de KunstWerkPlaats. Hier heeft hij weer een doel gevonden. En kan hij weer op zoek naar zijn kwaliteiten en interesses. Het is voor hem een goede (gedeeltelijke) invulling van zijn dag en het vermindert het gevoel van eenzaamheid en verveling. Jan over de KunstWerkPlaats: “Ik heb nu weer een reden om de deur uit te gaan. En nu kan ik eens een keer een praatje maken met iemand die mij begrijpt”.

 

Mia* : “Zonder de KunstWerkPlaats was ik allang weer opgenomen geweest. Er zijn drie dagen in de week dat ik mijn bed uitkom en me netjes aankleed; de twee dagen dat ik naar de KunstWerkPlaats ga en op zondag als mijn moeder op bezoek komt”.

* de namen zijn gefingeerd i.v.m. privacy

Privacyverklaring

Privacy:

Vanaf 25 mei 2018 is de zogenaamde "Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De AVG is ook wel bekend onder de Engelse naam: General Data Protection Regulation (GDPR). De wet heeft invloed op elk bedrijf dat persoonlijke data gebruikt van Europese burgers. Als je binnen Europa e-mailadressen verzamelt moet je dus voldoen aan deze wet. Dit betekent dat er ook e.e.a. is gewijzigd voor onze marketing afdeling zoals het verzamelen en gebruiken van namen en e-mailadressen van alle deelnemers van de KunstWerkPlaats.

Waarom gegevens registreren?

We verzamelen alleen gegevens die nodig zijn om jou te informeren over nieuws en acties van onze locatie. De gegevens die wij krijgen worden niet voor andere doeleinden gebruikt. 

Opt-in

We registreren gegevens die veelal door jouzelf worden aangeleverd, bijvoorbeeld via een zogenaamde Opt-in. Wanneer je via een website je gegevens achterlaat, bijvoorbeeld jezelf inschrijven via de website dan noemt men dat een Opt-in. 

Geheimhouding

Alles wordt door ons vertrouwelijk en onder geheimhouding behandeld, en dan in principe alleen door de medewerkers van de KunstWerkPlaats. 

Beleidsverklaring

De KunstWerkPlaats (KWP) stelt zich ten doel een veilige plek te zijn voor haar deelnemers. Het bieden van een zinvolle dag invulling bevordert de kwaliteit van leven. De deelnemers worden bij de KWP gestimuleerd om een eigen sociaal netwerk op te bouwen en sociale contacten aan te gaan. Het uiteindelijke oogmerk daarbij is autonomie, de zelfredzaamheid en het zelfrespect van de deelnemers te vergroten.  De KWP biedt geregisseerde dagbesteding waar kunst het middel is om structuur aan te brengen in het dagelijks leven van de deelnemers van jong tot oud om daarmee stabiliteit te geven.

Ondersteuning bieden bij de creatieve ontwikkeling om tot bloei te komen is mensenwerk. Zorgvuldig handelen met respect voor alle betrokkenen staat hierbij voorop, De medewerkers van de KunstWerkPlaats handelen op basis van vertrouwen en met inachtneming van ieders privacy en veiligheid. Ze coachen, begeleiden, moedigen aan, ondersteunen en bieden een luisterend oor terwijl het einddoel in de gaten wordt gehouden. Daarbij is een goede waarborging van de werkprocessen en het vastleggen van evaluaties en resultaten van belang. Van elk proces en uitdaging wordt geleerd, De KunstWerkPlaats is ISO gecertificeerd voor creatieve dagbehandeling conform ISO-9001:2015.

Daarnaast schikt de KunstWerkPlaats over een klachtenprocedure die door deelnemers ingezet kan worden. Voor verbeteren van kwaliteit beperkt de KunstWerkPlaats zich niet alleen tot haar eigen organisatie, andere belanghebbende organisaties worden meegenomen in het proces. 

Vanzelfsprekend worden de wettelijke regels betreffende privacy en veiligheid nageleefd. 

Cookies

Wij maken geen gebruik van cookies.

© 2024
Created by